Stichting

Organisatie

Stichting Dutch Starfighter Foundation
Post adres: Groenewoud 28, 5401 PC Uden, Nederland.
E-mail: chairman@dutchstarfighterfoundation.com
Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
Bank relatie: NL06 SNSB 0772866465
– BIC/SWIFT: SNSBNL2A

Samenstelling van het bestuur

• Voorzitter: Dhr. Hans van der Werf
• Secretaris: Dhr. Ruud van der Horst
• Penningmeester: Dhr. Theo Rombout

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen bezoldigde medewerkers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, die geen beloning, salaris of geldelijke vergoeding voor hun arbeid ontvangen. Wel ontvangen zij een onkostenvergoeding.

Handelingsbevoegdheden

In de statuten is bepaald dat bestuursleden alleen gezamenlijk bevoegd zijn en bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

De Stichting stelt haar fondsen beschikbaar aan

Historische Vliegtuigen Volkel
Hangar 1
Zeelandsedijk 10
5408 SM Volkel
Nederland
E:   pr@historicalfighters.com
W: Historische Vliegtuigen Volkel