ANBI FC schaduwANBI

De Stichting Dutch Starfighter Foundation is per 18 september 2018 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) én als Culturele ANBI aangemerkt. Men verkrijgt deze status als men zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Stichting Dutch Starfighter Foundation voldoet hieraan.

U mag daarom uw giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting Dutch Starfighter Foundation als aftrekpost bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


pdf red 150Om deze giftenaftrek te gebruiken is het gewenst een overeenkomst af te sluiten. Dit formulier van de Belastingdienst vullen wij in en zenden wij u toe aan de hand van de door u aangeleverde gegevens, waarna 
u het na ondertekening kunt inzenden naar Stichting Dutch Starfighter Foundation, tav penningmeester, Tijmveld 19, 5467 KH  Veghel, óf via mail naar de penningmeester.

Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

Privacyverklaring
We leggen uw gegevens vast ter uitvoering van uw donateurschap en om u te informeren over onze activiteiten. Lees meer in ons privacy reglement.

Voor een ANBI gelden een aantal voorwaarden voor publicatie van gegevens op de internetsite. Onderstaand kunt u de gegevens vinden.
Kamer van Koophandel: 72604212 | RSIN / fiscaal nummer: 859170433 | IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72

 

  DSF Facebook

 

 

   

Stichting Dutch Starfighter Foundation

Post adres:
Groenewoud 28, 5401 PC Uden,  Nederland

E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72
BIC/SWIFT: RABONL2U

 

 

   

HVV NL

 

 

   

Privacy reglement