Terugblik 2022

Het afgelopen jaar is opnieuw de belangstelling voor de Stichting DSF én het project van de Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) wat wij ondersteunen gestaag toegenomen. Daarbij hebben verschillende publicaties in tijdschriften en op social media zéker een rol gespeeld.

Helaas hebben we als gevolg van de maatregelen omtrent Covid-19 dit jaar zeer beperkt aan beurzen en/of luchtvaartshows kunnen deelnemen. Ook de ontvangst van bezoekers en rondleidingen in hangar 1 waren slechts in mindere mate mogelijk. Daarnaast was het door de maatregelen rondom het virus voor ons vaak niet mogelijk om op werkzaamheden in de hangar of aan ons vliegtuig uit te voeren.  Er was dan ook niet veel nieuws te melden, waardoor de berichtgeving via onze website, Facebook en LinkedIn opnieuw een treetje lager stond. Uitzondering hierop was de Donateurs- en Fandag op 15 oktober; dit evenement kon gelukkig wél doorgang vinden!

De belangstelling voor onze webshop én het aantal online orders is dit jaar fiks toegenomen; blijf thuis was een goede reden om war vaker digitaal te shoppen!

Ondanks alle onmogelijkheden zijn we dankbaar voor de wél ontvangen steun. Ook afgelopen jaar mochten we opnieuw enkele mooie giften in de vorm van geld, maar ook onderdelen en boekwerken ontvangen. Ook is het aantal donateurs opnieuw gegroeid. Wij zijn bijzonder dankbaar voor deze ondersteuning!

Ook het afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de Rabo Cubsupport Actie. Dank zij de stemmen van Rabo leden mochten we ook dit jaar een cheque in ontvangst nemen, die een welkome aanvulling van onze kas is!

Daarnaast zijn we ook de sponsors dank verschuldigd: zij leverden ons diensten en goederen in ruil voor reclame in de vorm van naamsvermelding.

Vooruitblik 2023  

Tussen de bedrijven en werkzaamheden door zijn we nog steeds bezig om “onze” motor uit Canada de halen. Daarnaast vordert het onderzoek naar de mogelijkheden om de D-5810 binnen te halen. Beide zijn een kwestie van lange adem!

In onze planning staan voor 2023 maar liefst twee 104 Fandagen geboekt, gekoppeld aan een bezoekmoment voor onze donateurs. Daarnaast willen we  opnieuw groepen bezoekers ontvangen en informeren over ons project; uiteraard ook met als uiteindelijk doel om donateurs te werven.
Ook willen we in 2023 opnieuw deelnemen aan beurzen om de bekendheid van HVV, DSF en hun gezamenlijke project te vergroten. Uiteraard willen we dan ook graag donateurs werven én merchandise slijten!

Saldo 01-01-2022

23047,47

UITGAVEN

Kosten voor Beheer en Administratie

-40,00

Kosten voor Fondsenwerving

Verzendkosten

-128,50

Drukwerk en Reclame

Kosten Fan- en Donateursdag

-90,24

Beurs deelname

-135,00

Representatiekosten

-138,00

Webhosting en domeinnamen

-113,95

Betalingsverkeer kosten - Bank

-166,90

Betalingsverkeer kosten - SumUp pin

-17,73

Betalingsverkeer kosten - Mollie iDeal

-35,29

eHerkenning KPN

-75,63

Stichting kosten

-449,91

Merchandise - inkoop

-1858,48

Merchandise - verzendkosten

-306,28

BTW aangifte

-5218,00

Kosten voor de Doelbesteding

Uitkering HVV conform doelstelling

-533,28

Verteer vrijwilligers HVV

Onkosten vergoeding vrijwilligers

-66,31

TOTALE UITGAVEN

-9373,50

INKOMSTEN

Merchandise verkopen

6.703,61

- bijdrage verzendkosten

68,05

Giften

1.792,90

Donateurs

7.219,64

Donateurs - incasso opdracht

1.553,00

Donateurs ANBI

578

Sponsoring

1.549,92

Deelname Fandag 

390

ontvangen rente

0,84

TOTALE INKOMSTEN

19.855,96

Saldo 31-12-2022

33529,93

Toename van het vermogen

10482,46