Terugblik 2023

Het afgelopen jaar is opnieuw de belangstelling voor de Stichting DSF én het project van de Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) wat wij ondersteunen gestaag toegenomen. Daarbij hebben verschillende publicaties in tijdschriften en op social media opnieuw een rol gespeeld.

Ook zijn er enkele leuke promotionele activiteiten ondernomen:
29 april een Fan- & Donateursdag;
3 september deelname met een info- en verkoopstand aan de Fly-in van de EAC-m op Eindhoven;
16 september Amsterdam Aviation Collectors Fair in Nieuw Vennep
en het hoogtepunt van dit jaar: viering van de 60ste verjaardag van onze D-8114 o p7 oktober!

Het hele jaar door mochten we ook rekenen op belangstelling in de vorm van belangstellenden. De rondleiding in onze verblijven en hangar worden hoog gewaardeerd.

Ook in 2023 mochten we opnieuw enkele mooie giften in de vorm van geld, maar ook onderdelen en boekwerken ontvangen. Daarnaast mochten we een aantal nieuwe donateurs verwelkomen. Ook hebben we wegens het bereiken van hun eindtermijn “afscheid” moeten nemen van enkele donateurs. Wij zijn alle ouden én nieuwe donateurs dankbaar voor hun ondersteuning!

Ook het afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de Rabo Cubsupport Actie. Dank zij de stemmen van Rabo leden mochten we ook dit jaar een cheque in ontvangst nemen, die een welkome aanvulling van onze kas is!

Ook zijn zijn we onze sponsors dank verschuldigd: zij leverden ons diensten en goederen in ruil voor reclame in de vorm van naamsvermelding. Met name Lockheed Martin heeft ons dit jaar geweldig geholpen.

Vooruitblik 2024 

In Amerika staat nog steeds een TF-104G Starfighter aangeboden. Dit is een voormalige KLu kist, die de registratie D-5810 draagt. Het aankoopbedrag is – met de juiste steun - overkomelijk. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit vliegtuig te verkrijgen en op de vliegbasis Volkel te exploiteren

In onze planning staan ook in 2024 weer twee 104 Fan- en Donateursdagen geboekt. Daarnaast willen we  groepen bezoekers blijven ontvangen en informeren over ons project; uiteraard ook met als uiteindelijk doel om donateurs te werven.

Ook blijven we in 2024 deelnemen aan beurzen en luchtvaart events om de bekendheid van HVV, DSF en hun gezamenlijke project te vergroten. Uiteraard willen we dan ook graag donateurs werven én merchandise slijten!

Saldo 01-01-2023

   

 € 33.529,93

       

UITGAVEN

     

Kosten voor Beheer en Administratie

   

Onderhoud gebouwen

 

-3822,44

 

Kantoorbenodigdheden

 

-157,44

 
     

Kosten voor Fondsenwerving

   

Drukwerk en Reclame

 

-459,80

 

Reclamebord sponsors H1

 

-127,32

 

Kosten Fan- en Donateursdag

 

-603,70

 

Beurs deelname

 

-135,00

 

Representatiekosten

 

-50,00

 

Reiskosten vergoeding

 

-274,68

 

Webhosting en domeinnamen

 

-163,24

 

Betalingsverkeer kosten

 

-616,58

 

eHerkenning KPN

 

-146,71

 

Merchandise - inkoop

 

-18672,31

 

Merchandise - verzendkosten

 

-481,78

 
     

Belasting

   

BTW aangifte

 

4882,00

 
     

Kosten voor de Doelbesteding

   

Uitkering HVV conform doelstelling

 

-86,88

 

Verteer vrijwilligers HVV

 

-410,85

 

Onkosten vergoeding vrijwilligers

 

-231,63

 

Lief en Leed vrijwilligers

 

-66,40

 
     

TOTALE UITGAVEN

 

-21624,76

 
       

INKOMSTEN

     

Merchandise verkopen

16098,14

   

- bijdrage verzendkosten

37,50

   

Giften

1284,47

   

Donateurs

9659,75

   

Sponsoring

4678,14

   

Deelname Fandag 

1035,00

   

ontvangen rente

8,58

   
       

TOTALE INKOMSTEN

32801,58

   
       

Saldo 31-12-2023

   

 € 44.706,75

       

Toename van het vermogen

   

 € 11.176,82