Terugblik 2020

3Het afgelopen jaar is opnieuw de belangstelling voor de Stichting DSF én het project van de Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) wat wij ondersteunen langzaam maar gestaag toegenomen. Daarbij hebben verschillende publicaties in tijdschriften en social media zéker een rol gespeeld.

Helaas hebben we als gevolg van de maatregelen omtrent Covid-19 dit jaar niet aan beurzen kunnen deelnemen. Ook de ontvangst van bezoekers en rondleidingen in hangar 1 waren niet mogelijk. Daarnaast was het door de maatregelen rondom het virus voor ons vaak niet mogelijk om op werkzaamheden in de hangar of aan ons vliegtuig uit te voeren.  Er was dan ook niet veel nieuws te melden, waardoor de berichtgeving via onze website, Facebook en LinkedIn ook een treetje lager stond.

Ondanks alle onmogelijkheden zijn we dankbaar voor de wél ontvangen steun. Ook afgelopen jaar mochten we opnieuw enkele mooie giften in de vorm van geld, maar ook onderdelen, uitrustingstukken en mannequins ontvangen. Ook is het aantal donateurs opnieuw gegroeid. Wij zijn bijzonder dankbaar voor deze ondersteuning!

Theiner 300pix
Daarnaast zijn we ook de sponsors dank verschuldigd: zij leverden ons diensten en goederen in ruil voor reclame in de vorm van naamsvermelding. Onze speciale dank gaar uit naar Theiner ICT uit Veghel, die voor ons een share-point omgeving heeft verzorgd.

Ook het afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de Rabo Cubsupport Actie. Dank zij de stemmen van Rabo leden mochten we een cheque in ontvangst nemen van € 390,97, een welkome aanvulling van onze kas!

Vooruitblik 2021  

Door beslommeringen van verschillende aard is onze J-79 motor nog steeds in Canada. We wachten op toestemming om deze op te halen. We kijken er naar uit om dit in 2021 te doen.

In Amerika staat nog steeds een TF-104G Starfighter aangeboden. Dit is een voormalige KLu kist, die de registratie D-5810 draagt. Het aankoopbedrag is – met de juiste steun - overkomelijk. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit vliegtuig te verkrijgen, maar ook hier is door eerder genoemde beslommeringen weinig vooruitgang geboekt.

In onze planning staat ook in 2021 weer een 104 Fandag geboekt, gekoppeld aan een bezoekmoment voor onze donateurs. Daarnaast willen we  groepen bezoekers ontvangen en informeren over ons project; uiteraard ook met als uiteindelijk doel om donateurs te werven. Alles gezien in het licht van de mogelijkheden binnen Covid-19

Ook willen we in 2021 deelnemen aan beurzen om de bekendheid van HVV, DSF en hun gezamenlijke project te vergroten. Uiteraard willen we dan ook graag donateurs werven én merchandise slijten! Ook deze activiteit staat of valt met wat mogelijk is binnen Covid-19.

 

HVV medewerkers coronatijd

Financieel overzicht en balans
   
Saldo 01-01-2020  €   6.722,59
     
UITGAVEN
Uitgaven beheer en administratie  €        43,75
Uitgaven voor doelbesteding  €   5.625,12
Terugbetaling lening  € 14.000,00
     
INKOMSTEN
Merchandise verkopen  €    11.081,30
Giften  €         768,75
Donateurs  €      6.965,57
Donateurs - via incasso  €      4.287,00
Donateurs - ANBI  €         524,00
Fondswervende activiteiten  €         750,00
Rente  €             0,22
 € 24.376,84
     
Saldo 31-12-2020  € 11.430,56

 

 

 

 

 

 

  DSF Facebook

 

 

   

Stichting Dutch Starfighter Foundation

Post adres:
Groenewoud 28, 5401 PC Uden,  Nederland

E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72
BIC/SWIFT: RABONL2U

 

 

   

HVV NL

 

 

   

Privacy reglement