Terugblik 2019

Het afgelopen jaar is de belangstelling voor de Stichting DSF én het project van de Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) wat wij ondersteunen langzaam maar gestaag toegenomen. Dat hebben we ondersteund door deelname aan beurzen, de ontvangst van bezoekers in hangar 1 en berichtgeving via onze website, Facebook en LinkedIn.

Als gevolg hiervan hebben we mooie giften in de vorm van geld, maar ook onderdelen en uitrustingstukken mogen ontvangen. Ook de toename van het aantal donateurs mag daaraan te wijten zijn. Wij zijn bijzonder dankbaar voor deze ondersteuning!

Daarnaast zijn we ook de sponsors dank verschuldigd: zij leverden ons diensten en goederen in ruil voor reclame in de vorm van naams-vermelding.

elke stemVoor het eerst hebben we meegedaan aan de Rabo Cubsupport Actie. Dank zij de stemmen van Rabo leden mochten we een cheque in ontvangst nemen van € 476,38

Eén van de hoogtepunten in 2019 was de aankoop van twee Field Kits, die goed gevuld zijn met onderdelen. Een team van de HVV heeft in samenwerking met de Vlb Volkel in één dag tijd de klus van halen en brengen geklaard alsof het een strak gecoördineerde militaire operatie was.

Een andere mooie gebeurtenis begin november was de start van onderhoudswerkzaamheden aan “onze” J-79 motor door S&S Turbine Services Ltd.


Het absolute hoogtepunt vorig jaar waren toch wel de LuchtMachtDagen; geweldig om de reacties te horen, belangstelling te zien, vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken aan de vele enthousiaste bezoekers van hangar 1. De D-8114 stond prachtig opgesteld op krikken, zodat de belangstellenden zich konden vergapen aan het intrekken en uitdoen van het landingsgestel. De werkende navigatie- en landingsverlichting maakten het plaatje compleet. Ook de opgestelde cockpit van de D-8256 mocht zich verkneukelen met de toestroom van kijkers en vragers. 

Naamloos 6

Vooruitblik

Begin 2019 heeft zich een Canadees bedrijf gemeld, S & S Turbine Services Ltd, wat ons een J79 motor gaat schenken. Om de motor “werkend” in Nederland te krijgen, moeten we kosten maken voor certificering en transport. We willen ons graag richten op het verkrijgen van twee motoren en schatten dat hiermee een bedrag van € 100.000,- gemoeid zal zijn. Daarvoor zijn wij op zoek naar donateurs en sponsors die ons hierbij willen ondersteunen.

Daarbij dient zich ook het volgende aan: in Amerika wordt (opnieuw) een TF-104G Starfighter aangeboden. Dit is een voormalige KLu kist, die de registratie D-5810 draagt. Het aankoopbedrag is – met de juiste steun -overkomelijk. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit vliegtuig te verkrijgen.

Ook in 2020 gaan we een 104 Fandag organiseren, gekoppeld aan een bezoekmoment voor onze donateurs. Daarnaast zijn we een plan op aan het stellen om groepen bezoekers te ontvangen en te informeren over ons project; uiteraard ook met als uiteindelijk doel om donateurs te werven.

In februari nemen we opnieuw deel aan de Amsterdam Aviation Collection Fair om de bekendheid van HVV, DSF en hun gezamenlijke project meer bekendheid te geven. Uiteraard willen we dan ook graag donateurs werven én merchandise slijten!

Een ander mooi promotiemoment zal de Pilots Call in mei op de Vlb Volkel zijn. Daarnaast staat beurs deelname gepland voor Seppe, Hoogeveen en het NMM te Soesterberg.


Financieel overzicht en balans

Saldo 01-01-2019

€   1484,99

UITGAVEN

Uitgaven beheer en administratie

    101,48

Uitgaven voor doelbesteding

 44458,94

   

€ 44560,42

INKOMSTEN

Merchandise verkopen

20566,82

Giften

  8133,08

Donateurs

  5038,20

Donateurs - incasso opdracht

  1887,00

Donateurs ANBI

    240,00

Leningen - ontvangen

14000,00

€ 49865,10

Saldo 31-12-2019

€   6789,67

 

  DSF Facebook

 

 

   

Stichting Dutch Starfighter Foundation

Post adres:
Groenewoud 28, 5401 PC Uden,  Nederland

E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72
BIC/SWIFT: RABONL2U

 

 

   

HVV NL

 

 

   

Privacy reglement