Balans: 

INKOMSTEN

Mercandise verkopen

    1099,74

- bijdrage verzendkosten

        52,89

Giften

      774,21

Donaties ANBI

      240,00

 TOTAAL INKOMSTEN

€ 2166,84

 

UITGAVEN

Stichting oprichtingskosten

      -200,32

Webhosting en domeinnamen

       -37,33

Merchandise - inkoop

      -437,31

Betalingsverkeer kosten

         -6,89

TOTALE UITGAVEN

 €  -681,85

BALANS

€  2166,84

 €  -681.85

 € 1484.99

 

KAPITAAL

Kasgeld

€   163,35

Bankrekening SNS 0772866465

€ 1321,64

€  1484,99

Uitkeringen aan HVV conform doelstelling: Er zijn nog geen uitkeringen gedaan.

Toelichting

Terugblik 2018

Dank zij giften, die we al vóór de oprichting mochten ontvangen, kon de Stichting starten met een beginkapitaal van € 360, -. Dat geld was ook hard nodig om de eerste rekeningen van de Notaris en Kamer van Koophandel te betalen. Snel na de oprichting kwamen door berichten op Facebook een prettig aantal eenmalige giften binnen. Ook mede dank zij Facebook kwam de verkoop van merchandise aardig op gang.

In het najaar mochten we een aantal groepen belangstellenden in de hangar ontvangen, waar we goed zaken mee hebben gedaan; merchandise in de vorm van badges, posterprints en canvas-doeken werd gretig afgenomen.

Ook meldden zich de eerste donateurs aan, waar we dank zij goede afspraken de komende jaren op mogen rekenen. Natuurlijk mogen we de sponsors van het eerste uur niet vergeten: Bouwbedrijf van de Ven-Veghel, CSI Asbestinventarisatie, Belas Asbestverwijdering, Willem Theiner, Foto de Vakman-Uden, Brother NL en 1-2-3 Inkt. Zij leverden ons diensten en goederen in ruil voor reclame in de vorm van naamsvermelding. Daarnaast heeft Dhr. Roger Seroo, voormalig Starfighter eigenaar, ons geheel belangeloos zijn EFA parachute geschonken voor de VliegVeiligheidsUitrusting van de 104 vlieger.

Al met al mogen we tevreden zijn met een prettige start, maar het echte werk gaat nu pas beginnen.

Vooruitblik

Begin 2019 heeft zich een Canadees bedrijf gemeld, S & S Turbine Services Ltd, wat ons een J79 motor gaat schenken. Om de motor “werkend” in Nederland te krijgen, zullen we nog wel kosten moeten maken voor certificering en transport. We willen ons gaan richten op het verkrijgen van twee motoren en schatten dat hiermee een bedrag van € 100.000,- gemoeid zal zijn. Daarvoor zullen wij op zoek moeten gaan naar donateurs en sponsors die ons hierbij willen ondersteunen.

Met de Luchtmacht dagen in het vooruitzicht, zijn we druk met voorbereidingen en het stroomlijnen van onze reclame campagne om giften, sponsors en donateurs te werven. Daarnaast is ons PR team  ontwerpen aan het maken en merchandise aan het inkopen voor het grote publiek. Ook zijn we een plan op aan het stellen om groepen bezoekers te ontvangen en te informeren over ons project; uiteraard ook met als uiteindelijk doel om donateurs te werven.

 

  DSF Facebook

 

 

   

Stichting Dutch Starfighter Foundation

Post adres:
Groenewoud 28, 5401 PC Uden,  Nederland

E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72
BIC/SWIFT: RABONL2U

 

 

   

HVV NL

 

 

   

Privacy reglement