Beleidsplan 2018~2023

In dit beleidsplan wordt uiteengezet op welke wijze de Stichting Dutch Starfighter Foundation haar hoofddoelstelling – het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie en instandhouding van een zich op vliegbasis Volkel bevindende F-104 Starfighter – zal verwezenlijken. Zij verkrijgt haar inkomsten via sponsors, donaties en subsidies. Tevens geeft het inzicht in activiteiten, bestuur, organisatie en financiën van de Stichting.

 D 8114 high

Voorwoord

In de periode 1963 tot 1984 heeft de F-104G Starfighter dienstgedaan bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Op de vliegbasis Volkel werd de Starfighter als tactische bommenwerper ingezet in de periode welke bekend staat als de “Koude Oorlog”. Met de opvolger de F-16, werd het steeds duidelijker hoe uniek de F-104G Starfighter is in ontwerp, onderhoud en gebruik waarbij de F-104G Starfighter behoort tot de laatste generatie vliegtuigen met een conventioneel ontwerp met een snelheid tot Mach-2.

De Starfighter is een uniek vliegtuig en onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse (luchtvaart-) geschiedenis, waardoor het als cultureel erfgoed wordt beschouwd. De in Nederland aanwezige (onderdelen van) Starfighters kunnen op dit moment alleen als statisch museumstuk worden aanschouwd in de verschillende musea (o.a. National Militair Museum en Aviodrome).

Om het vliegtuig in zijn oude glorie en met al zijn typerende facetten te kunnen bewonderen is het van grote toegevoegde waarde om de F-104G Starfighter in ere te herstellen. Mede vanwege de unieke vorm en het typisch geluid van de F-104G Starfighter zullen velen in vervoering raken bij het zien, maar nog meer bij het horen van het geluid dat dit vliegtuig maakt.

Naast het in standhouden van de F-104G Starfighter als cultureel erfgoed, zal het vliegtuig middels deelname aan luchtvaartevenementen  gaan bijdragen aan de profilering en presentatie van de Koninklijke Luchtmacht aan het Nederlandse publiek.

Dit document is opgesteld om betrokkenen en geïnteresseerden breeduit te informeren over de doelstellingen, de structuur en financiële planning van de organisatie. Wij achten het van groot belang dat iedereen die (financieel) betrokken is bij de Dutch Starfighter Foundation, een goed inzicht heeft in de wijze waarop wij te werk gaan.

Doel van dit plan is ook het informeren van (potentiële) sponsors en donateurs over de operationele en financiële planning voor de toekomst.

Wij nodigen u uit dit beleidsplan te lezen. Daarnaast verwijs ik u naar onze website: dutchstarfighterfoundation.com.

Met uw vragen kunt u altijd terecht bij één van onze bestuursleden. We hopen dat u dit document met interesse zult lezen en u binnenkort als betrokkene bij de F-104G Starfighter te mogen verwelkomen.

Hans van der Werf
Voorzitter
Stichting Dutch Starfighter Foundation

 

Aanleiding voor de oprichting van de stichting 

Historische Vliegtuigen Volkel (HVV) bestaat uit een groep vrijwilligers die in 2004 zijn begonnen met het verzamelen en restaureren van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, welke een historische band hebben met Vliegbasis Volkel. HVV bevindt zich in hangaar 1 op Volkel. Deze hangaar is in WO II voor de Luftwaffe gebouwd en geplaatst op de lijst van monumentale gebouwen. De HVV is onderdeel van de traditiekamer “Typhoon”. De traditiekamer richt zich op de algemene geschiedenis van vliegbasis Volkel met een tentoonstelling van o.a. voorwerpen, foto’s en vliegtuigonderdelen.

Toen HVV werd opgericht werden er twee doelen gesteld; een van de F-104G Starfighters die al vele jaren buiten stonden, zou in zijn geheel worden gerestaureerd. Het andere doel was om van een andere F-104 alleen de cockpit sectie te restaureren om uiteindelijk tentoon te stellen in de traditiekamer.

Terwijl de groep werd uitgebreid met meer enthousiaste medewerkers , zorgde de basisleiding voor de nodige hangaar ruimte en de gereedschappen om de klussen te klaren. Het depot van het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg stelde reserve-onderdelen beschikbaar en andere onderdelen werden gedemonteerd van andere F‑104’s die doelloos op de vliegbasis stonden.

De eerste doelstelling, het restaureren van D-8312, vorderde langzaam tot 2012, toen HVV voor de keuze gesteld werd om hem te ruilen voor een andere F-104 de D‑8114.

D-8312 heeft jaren buiten gestaan nadat hij buiten dienst was gesteld, wat het vliegtuig beslist geen goed heeft gedaan. D-8114 is al die tijd een instructie object geweest bij de Technische Universiteit van Delft en was in een veel betere conditie. Met gemengde gevoelens werd D-8312 afgevoerd naar de sloper…

Na aankomst van de D-8114 op Volkel in 2012 werd het snel duidelijk dat het onmogelijk zou zijn om hem nog voor de Luchtmacht dagen in juni 2013, die in het teken stonden van 100 jaar militaire luchtvaart, te restaureren. Het enige wat ons restte was om alle losse onderdelen te assembleren, zodat hij enigszins toonbaar zou zijn. Het hoogteroer, de staart, uitlaat, vleugels en alle vloeistukken werden gemonteerd. Ook moesten de schokbrekers in de goede stand worden gefixeerd. Daarna kreeg de F-104 een goede wasbeurt en werd hij goed bevonden om op de static display te pronken.

Intussen is er voor de D-8114 een fase-dock ingericht om daar volgens de originele voorschriften een 200 uurs fase inspectie uit te voeren. Naarmate de fase inspectie vordert, komt het einddoel steeds dichterbij: een volledig gerestaureerde F-104G Starfighter. Maar zonder motor zal het einddoel nooit bereikt worden.

Een motor van het type General Electric J79-GE11A is noodzakelijk om de D-8114 te completeren. Deze motor is niet meer in de inventaris van de Koninklijke Luchtmacht beschikbaar en blijkt enkel te verkrijgen door aankoop van derden. Daarvoor is geld nodig. Organisatorisch valt de HVV onder de Koninklijke Luchtmacht, maar kan zij helaas geen beroep doen op overheidsgeldmiddelen. Om deze reden, is de Stichting Dutch Starfighter Foundation in het leven geroepen.

Door het verwerven van fondsen door de Stichting Dutch Starfighter Foundation en het beschikbaar stellen hiervan aan de Historische Vliegtuigen Volkel, wordt deze in staat gesteld om haar doelstellingen te behalen.

 

Doelstelling en strategie

De stichting heeft als doel:

 • het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie en instandhouding van een zich op vliegbasis Volkel bevindende F-104 Starfighter, zijnde historisch erfgoed;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voren- staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Doelgroep van de stichting zijn particulieren, verenigingen, bedrijven en instellingen met een gedeelde/gemeenschappelijke interesse voor (met name militaire) luchtvaart.

Om de genoemde fondsen te verkrijgen zal de stichting de volgende activiteiten ondernemen:

De activiteiten om inkomsten te genereren:
~ het (doen) verzorgen van rondleidingen,
~ het (doen) verzorgen van voordrachten over de organisatie,
~ het (doen) verzorgen van voordrachten over de Starfighter,

– het stimuleren van personen tot het doen van giften;
– het werven van donateurs, bij voorkeur voor meerdere jaren;
– het aanvragen van subsidies.

 

Besteding van het vermogen 

De Stichting heeft geen vermogen in de zin van liquiditeit. Alle fondsen en inkomsten worden aangewend voor het realiseren van de doelstellingen van Historische Vliegtuigen Volkel:

Historische Vliegtuigen Volkel maakt zich sterk voor de volgende doelen:

 1. Het in standhouden van een F-104G Starfighter als cultureel erfgoed;
 2. Het opzetten van een eigen technische dienst, bestaande uit gecertificeerde vrijwilligers;
 3. Het opzetten van eigen onderwijsprogramma’s die voldoen aan de (militaire) luchtvaart eisen;
 4. Het verkrijgen, bewaren en onderhouden van de volledige technische handleidingen van de F-104G Starfighter.
 5. De instandhouding en uitbreiding van een magazijn met reserve-onderdelen;
 6. Het verzorgen van informatie, rondleidingen en lezingen over haar missie en werkzaamheden op een voor geïnteresseerden attractieve en historisch verantwoorde wijze.

De stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut.

 

Organisatie
Naam: Stichting Dutch Starfighter Foundation

Postadres: Groenewoud 28, 5401 PC Uden, Nederland.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kamer v. Koophandel: 72604212
IBAN: NL06 SNSB 0772 8664 65
RSIN / fiscaal nummer: 859170433

Samenstelling van het bestuur

 • Voorzitter: Dhr. Hans van der Werf
 • Secretaris/penningmeester: Dhr. Theo Rombout
 • Communicatie: Dhr. Michael de Boer
 • Bestuurslid: Dhr. Ferry Lotterman


Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen bezoldigde medewerkers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, die geen beloning, salaris of geldelijke vergoeding voor hun arbeid ontvangen. Wel ontvangen zij een onkostenvergoeding.

 

Handelingsbevoegdheden

In de statuten is bepaald dat bestuursleden alleen gezamenlijk bevoegd zijn en bestuursbesluiten worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

 

De fondsen komen ten goede aan 

Historische Vliegtuigen Volkel
Hangar 1

Zeelandsdijk 10
5408 SM Volkel
The Netherlands
E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: historicalfighters.com

 

Begroting

Te verwachten inkomsten zijn:

 • Giften /donaties/ subsidies
 • Fondsenwervende activiteiten

Te verwachten uitgaven zijn:

 • Restauratiekosten
 • Hosting Websites
 • Kantoorartikelen
 • Porto en drukwerk
 • Reiskosten
 • Aanschaf motor geschat € 100.000
 • Aanschaf Martin Baker schietstoel € 25.000 p/s

Ontbinding

Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

 

  DSF Facebook

 

 

   

Stichting Dutch Starfighter Foundation

Post adres:
Groenewoud 28, 5401 PC Uden,  Nederland

E: info@dutchstarfighterfoundation.com

Kamer van Koophandel: 72604212
RSIN / fiscaal nummer: 859170433
IBAN: NL90 RABO 0337 0560 72
BIC/SWIFT: RABONL2U

 

 

   

HVV NL

 

 

   

Privacy reglement