Badges

Door deze badge te kopen, steun jij de missie van Historische Vliegtuigen Volkel: de restauratie van de F-104G naar haar oorspronkelijke staat.

Te bestellen door per badge € 5,- vermeerdert met € 0,83  voor verpak- en verzendkosten over te maken naar
IBAN: NL06 SNSB 0772 866465
tnv:  Stichting Dutch Starfighter Foundation,
onder vermelding van je naam, adresgegevens én badge-01.

 


In 2019 viert Historische Vliegtuigen Volkel haar 15 jarig bestaan. Om die reden hebben we een jubileumbadge laten maken, wat vanaf dit moment te koop is.

Te bestellen door per badge € 5,- vermeerdert met € 0,83  voor verpak- en verzendkosten over te maken naar
IBAN: NL06 SNSB 0772 866465
tnv:  Stichting Dutch Starfighter Foundation,
onder vermelding van je naam, adresgegevens én badge-02.

Jij steunt hiermee onze missie; de restauratie van de F-104G naar haar oorspronkelijke staat.


Heb jij vragen hierover? Neem dan contact met ons op via mail.