ANBI

De Stichting Dutch Starfighter Foundation is per 18 september 2018 door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) én als Culturele ANBI aangemerkt.

U mag daarom uw giften, donaties, periodieke schenkingen en eenmalige schenkingen aan de Stichting Dutch Starfighter Foundation als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Om deze giftenaftrek te gebruiken is het gewenst een overeenkomst af te sluiten. Dit formulier van de Belastingdienst kunt u als pdf downloaden; klik hiervoor op de afbeelding. De laatste pagina van dit formulier bevat de invulinstructies. Het formulier kunt u na invulling en ondertekening inzenden naar Stichting Dutch Starfighter Foundation, tav penningmeester, Tijmveld 19, 5467 KH  Veghel, óf via mail naar de penningmeester.

Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over geven aan goede doelen en de fiscale voordelen daarvan.

Privacyverklaring
We leggen je gegevens vast ter uitvoering van je donateurschap en om je te informeren over onze activiteiten. Lees meer in onze privacy reglement.